§1 Administrator Danych

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez PMB Sp. z o. o., ul. Kartuska 4, 83 – 304 Przodkowo (adres do korespondencji; ul. Gdańska 16a, 83-304 Przodkowo) zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 615785, NIP 5892024253, REGON 364366928

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Podawane dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@soldainvest.pl.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do
  1. przetwarzania Twoich danych osobowych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych (art. 6 pkt f RODO),
  2. do udostępniania Twoich danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia.
 9. Dane osobowe mogą być wykorzystane w celu ustalania Twojego profilu i dostosowania zawartości serwisu internetowego do Twoich potrzeb oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Ciebie z wykorzystaniem formularzy kontaktowych zapytań.
 10. Dane osobowe nie są udostępnianie podmiotom trzecim (odbiorcom danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów prawa bądź z konieczności przekazania danych w celu realizacji usługi.
 11. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

§3 Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym sprzedaży produktów, usług lub prowadzenia serwisu posprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1c RODO.
 2. w celu prowadzonych przez nas działań handlowo-marketingowych na Twoją rzecz, a w szczególności przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej naszej aktualnej oferty, informacji o promocjach oraz informacji handlowych, dotyczących naszych produktów i usług oraz na otrzymywanie biuletynu elektronicznego, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, w związku z art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną,
 3. w celu prowadzonych przez nas działań handlowo-marketingowych na Twoją rzecz, a w szczególności poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Podanie danych w celu realizacji pkt 1 jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

Podanie danych celem realizacji pkt 2 i 3 jest dobrowolne i niezwiązane z Twoimi prawami wynikającymi z pkt 1. Zachęcamy do wyrażenia zgody w przedmiotowym zakresie, gdyż pozwala nam to na przedstawianie Ci naszych ofert oraz poprawę jakości sprzedaży.

§4 Zakres przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać w zakresie:

 1. w odniesieniu do §3 pkt 1: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres email, NIP, REGON, nazwa firmy, numer konta, imię nazwisko i stanowisko pracowników jeśli dotyczy
 2. w odniesieniu do §3 pkt 2 i 3: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy

§5 Pliki cookies

 1. Witryna https://soldainvest.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się łączysz. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
 3. Zebrane dane służą jedynie do celów monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje Ciebie jako użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celach statystycznych i optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W każdej chwili masz ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl

 

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2019

Pliki cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Twoich indywidualnych potrzeb, wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik możesz kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Polityka prywatności Akceptuję